Tisztelt Közgyűlés!

 

 

A kormány kinyilvánított szándéka, hogy Magyarországot az akkumulátoripar meghatározó szereplőjévé tegye. Az akkumulátorgyárak megvalósítási helyszíneinek kijelölése - a megismert gyakorlat szerint - a helyi és országos nyilvánosság kizárásával történik, az engedélyezési eljárás átláthatatlan, a környezet- és természetvédelmi szempontok kivétel nélkül a beruházói érdek mögé sorolódnak.

 

Magyarország természeti kincseinek, vízkészleteinek és termőföldjeinek megóvása, valamint hazánk jelentős energiakitettsége egyaránt a további akkumulátorgyárak, akkumulátoripari üzemek és létesítmények létesítésének elutasítását indokolják. Számos gazdasági és egyéb tanulmány, valamint a már üzemelő gyárak napi gyakorlata bizonyítja, hogy az akkumulátorgyárak sem a megfelelő üzembiztonsági feltételeket nem tudják teljesíteni, sem a magyar munkavállalók számára nem biztosítanak megfelelő munkakörülményeket, így foglalkoztatáspolitikai célokat is csak korlátozottan tudnak megvalósítani. Az üzleti modell jelentős állami támogatások és elfogadhatatlanul alacsony adóterhek mellett teszi lehetővé az extraprofit korlátozás nélküli kikerülését Magyarországról. A kormány állításával szemben, éppen az elégtelen hatósági felügyelet miatt válik az akkumulátorgyárak és akkumulátoripari üzemek és létesítmények környezeti terhelése és működése jelentős kockázattá.

 

A felsorolt indokok miatt, valamint abból a tényből kiindulva, hogy 2018-ban már történt rá kísérlet a városunkban, hogy társadalmi egyeztetés nélkül, a nyilvánosság teljes kizárásával telepítsenek akkumulátorgyárat az Elvira-major területére, azt a szándékunkat kívánjuk kinyilvánítani, hogy Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése foglaljon határozottan állást és jelentse ki, hogy a település területén belül megvalósítandó akkumulátorgyár, vagy akkumulátoripari veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem és létesítmény létesítését biztosító településszervezési, tulajdonosi, támogatási vagy más, a hatáskörébe tartozó döntést nem hoz, ilyen üzemek létesítéséhez a mindenkori városvezetés hozzájárulását semmilyen formában sem most, sem a jövőben nem adja.

 

Az előterjesztés sürgősségét a kormány elfogadhatatlan gyakorlata indokolja, miszerint bármilyen, az akkumulátoripari beruházó számára akadályt jelentő szabályzási, vagy törvényi akadályt rendeletileg szüntet meg, az érintett települések lakóinak tájékoztatását kizárva, véleményüket figyelmen kívül hagyva.

 

Kérjük tehát a tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg az előterjesztést, és fogadja el a határozati javaslatot!

 

 

Érd, 2023. február 21.

 

 

 

 

Andrasek Mónika

önkormányzati képviselő

Balla Imre

önkormányzati képviselő

 

 

 

 

 

Csépán István

önkormányzati képviselő

Csornainé Romhányi Judit

önkormányzati képviselő

 

 

 

 

 

Gál Alex

önkormányzati képviselő

 

Gregus László

önkormányzati képviselő

 

 

 

 

Lengyel Péter

önkormányzati képviselő

 

Szűcs Gábor

önkormányzati képviselő

alpolgármester

 

 

 

Tetlák Örs

önkormányzati képviselő

alpolgármester

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a település területén belül megvalósítandó akkumulátorgyár, vagy akkumulátoripari veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem és létesítmény létesítését biztosító településszervezési, tulajdonosi, támogatási vagy más, a hatáskörébe tartozó döntést nem hoz, ilyen üzemek létesítéséhez a hozzájárulását semmilyen formában nem adja.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja továbbá, hogy a fenti irányú esetleges beruházási szándékot visszautasítja.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a jövőbeni befektetési tárgyalásokon az érdiek egészségének és környezetének megóvása érdekében kizárólag a fenti álláspontot képviselje.

 

A Közgyűlés felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy a döntésről a nyilvánosságot és a megfelelő kormányszerveket tájékoztassa.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.