Tisztelt Közgyűlés!

 

Nogula Tamás alezredes úr, az Érdi Rendőrkapitányság vezetője azzal kereste meg önkormányzatunkat, hogy az Érdi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Körzeti Megbízotti Alosztály állományába tartozó Iliásics Gergely törzsőrmestert 2023. március 1-jei hatállyal körzeti megbízotti beosztásba kívánja kinevezni.

 

A körzeti megbízotti szabályzatról szóló 26/2015. (XII. 9.) ORFK utasítás II. fejezet 11. pontja szerint:

 

„A közbiztonság helyi feladatainak eredményes megvalósítása érdekében a körzeti megbízotti működési körzethez tartozó települések önkormányzata képviselő-testületének véleményét előzetesen ki kell kérni a körzeti megbízott kinevezéséről, felmentéséről.”

 

Tekintettel arra, hogy a parancsnok álláspontja szerint az érintett személy a munkáját megbízhatóan, utasításoknak megfelelően látja el és a feladat ellátására alkalmas, kérem, hogy a Tisztelt Közgyűlés a határozati javaslat elfogadásával fejezze ki egyetértését a kinevezés tekintetében!

 

Az előterjesztés sürgősségét az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendeletének 28.§ (2) bekezdése alapján a körzeti megbízotti kinevezés időpontja indokolja.

 

Érd, 2023. február 20.

 

 

 

dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a körzeti megbízotti szabályzatról szóló 26/2015. (XII. 9.) ORFK utasítás II. fejezet 11. pontjára tekintettel úgy nyilatkozik, hogy Iliásics Gergely törzsőrmester 2023. március 1-jei hatállyal történő körzeti megbízotti kinevezésével egyetért.

 

 

Határidő:         döntés továbbítására – 3 nap

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.