Tisztelt Közgyűlés!

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelete szabályozza az Önkormányzat közigazgatási területén működő civil szervezetek támogatásának rendjét.

 

Abban az esetben, ha a pályázó alapítvány, a rendelet szerint nyújtott támogatás alapítványi forrás átadásának minősül, melyről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja alapján – a polgármesternek a támogatás odaítéléséről szóló döntése figyelembevételével – a Közgyűlésnek kell határoznia.

 

A Közgyűlés a június 28-ai rendkívüli ülésén döntött az alapítványi forrás átadásáról, de egy alapítvány technikai okok miatt kimaradt ezen döntésből.

 

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szíveskedjék az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni!

 

 

Érd, 2023. július 20.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva – a Mátyás Király Alapítvány részére, a „Csapatépítő program a pedagógusok mentális egészségéért” elnevezésű program megvalósításához, 600 ezer forint összegű alapítványi forrás átadásáról dönt.

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:             dr. Csőzik László polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.