A civil pályázat keretében alapítványi forrás átadása

 

 

Tisztelt Közgyűlés!

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2007. (II. 26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza az Önkormányzat közigazgatási területén működő civil szervezetek támogatásának rendjét. A Rendelet 13. § (2) bekezdése alapján a pályázatok kiírásáról, valamint a beérkezett pályázatok elbírálásáról és a támogatás odaítéléséről a rendelet alapján működő munkacsoport javaslata szerint a polgármester dönt. A pályázatok beadási határideje 2023. június 16. napján járt le.

 

Abban az esetben, ha a pályázó alapítvány, a Rendelet szerint nyújtott támogatás alapítványi forrás átadásának minősül, melyről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja alapján – a polgármesternek a támogatás odaítéléséről szóló döntése figyelembevételével – a Közgyűlésnek kell határoznia.

 

Az előterjesztés sürgősségét az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendeletének 28. § (2) bekezdése alapján a pályázati határidő, a pályázatok feldolgozására és az előkészítő munkacsoport számára rendelkezésre álló idő rövidsége indokolja.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy szíveskedjék az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni!

 

Érd, 2023. június 27.

 

 

dr. Csőzik László

polgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva - a határozat melléklete szerinti alapítványi források átadásáról dönt.

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:             dr. Csőzik László polgármester

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

Melléklet a Közgyűlés…/2023.(VI.28.) határozatához

 

Támogatott neve

Tárgy

Elnyert összeg

(forint)

Érd Zenekultúrájáért Alapítvány

 

Öt eseményből álló hangverseny sorozat megrendezése      

600 000

 

Pro Inventa Alapítvány

 

Napközis jellegű nyári gyerektábor 65 gyerek részére

290 000

 

Érdi Gimnázium Alapítvány

 

Szabadidős nyári tábor szervezése

600 000

 

Érdi Civil Állatmentők Alapítvány

 

A feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzése, ivartalanítási kampány

589 680

 

Poly-Art Alapítvány

 

Irodalmi és képzőművészeti kiadványok nyomdai költsége, megjelentetése

600 000

 

Hóangyal Alapítvány

 

Iskolai programsorozat, kulturális, sport, ismeretközvetítő- és közösségi programok szervezése

600 000

 

Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány

 

Ivartalanítási kampány az érdi állattartók számára, helyi és környékbeli állatorvosok bevonásával

600 000

 

Paraktív Integrációs Alapítvány

 

Sérült emberek bevonása a sport világába, a társadalmi integráció és szemléletformálás segítése

400 000

 

Emberi Hang Alapítvány

 

Fogyatékkal élők számára tábor szervezése

600 000

 

Tüskeböki Menedék Alapítvány

 

Sünök és kisállatok mentése

200 000

 

Pöttöm Sziget Alapítvány

Program a kiscsoportosok számára, a biztonságos átmenet biztosítása az otthoni nyugalomból a közösségi létbe

597 240