SÜRGŐS ELŐTERJESZTÉS: Az Érdi Vizisport Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

 

 

Tisztelt Közgyűlés!

 

Az Érdi Vízisport Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 91/2020. (VII. 23.) számú határozatával döntött. A Társaság létrehozására az érdi úszósport fellendítése, valamint működtetése új és hatékonyabb jogi kereteinek kialakítása érdekében került sor.

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (2) bekezdése alapján a gazdasági társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása továbbá a nyereség felosztásáról szóló döntéshozatal. Az Érdi Vízisport Korlátolt Felelősségű Társaság tekintetében a legfőbb szerv hatáskörét az alapító gyakorolja. Mivel az Érdi Vízisport Korlátolt Felelősségű Társaság az önkormányzat 100%-os tulajdonát képező társaság, így a 2022. évi egyszerűsített éves beszámolót a Közgyűlésnek, mint alapítónak kell elfogadnia.

A Társaság ügyvezetője beterjesztette a 2022. évi egyszerűsített éves beszámolóját, és annak mellékleteit, illetve csatolta a független könyvvizsgálói jelentést is, mely az előterjesztés mellékleteit képezi.  

 

A Ptk. 3:120. § (2) bekezdése szerint, ha a társaságnál felügyelőbizottság működik, a beszámolóról a társaság legfőbb szerve a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet. Az Érdi Vízisport Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának üléséről készült jegyzőkönyv szintén az előterjesztés mellékleteit képezi.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évben a társaság tevékenységére nem biztosított közvetlen önkormányzati finanszírozást.

A társaság 2022. évi tevékenysége során keletkezett mérleg szerinti eredmény 2.550 eFt veszteség.

 

Az előterjesztés sürgősségét az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 28. § (2) bekezdése alapján a beszámoló közzétételének határideje indokolja.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a határozati javaslatot!

 

Érd, 2023. május 24.

 

 

 

dr. Csőzik László

polgármester

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi Vízisport Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi beszámolóját 2.550 eFt mérleg szerinti veszteséggel elfogadja.

A Közgyűlés felhívja a tulajdonost, hogy gondoskodjon a Polgári törvénykönyvben foglaltaknak megfelelő Saját tőke biztosításáról.

 

 

 

Határidő:        

Felelős:             dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.