SÜRGŐS ELŐTERJESZTÉS: A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény térítési díj szabályzatának jóváhagyása

 

 

 

Tisztelt Közgyűlés!

 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § (1) bekezdés f) pontja szerint az egészségügyi intézmények fenntartójának hatáskörét képezi különösen az intézmény működését szabályozó dokumentumok jóváhagyása.

 

A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII.23.) Korm. rendelet 1.§ (6) bekezdése értelmében az állami és önkormányzati tulajdonban lévő egészségügyi szolgáltató hatáskörében megállapítható térítési díjak megállapításának, nyilvánosságra hozatalának és befizetésének rendjét, valamint a szolgáltató által megállapított térítési díj mérséklésére, illetve elengedésére vonatkozó rendelkezéseket a szolgáltató – a fenntartó által jóváhagyott – szabályzatban állapítja meg.

 

Érd Megyei Jogú Város polgármestere legutóbb 80/2020. (VI.17.) határozatával hagyta jóvá a térítési díj szabályzatot. A betegek számára térítés ellenében végzett szolgáltatásokról szóló szabályzatot érintő, jelenleg jóváhagyást igénylő főbb módosítások:

 

  • a térítési díjak befizetése összhangba került a vizsgálatokra történő jelentkezéssel, illetve a további térítési díjak megfizetésével;
  • a szabályzat 1. mellékletében a járványügyi helyzettel kapcsolatos díjak jelennek meg a jogszabálynak megfelelően;
  • a szabályzat 3. mellékletében (intézmény által meghatározható térítési díjak) mind a súlyszámhoz, mind a német ponthoz kötött vizsgálatok, mind a fix díjak aktualizálása megtörtént;
  • módosításra került a másolati dokumentáció díja, valamint a digitális felvétel kiadásának díja is módosult;
  • az orvoshiányra és a várólistára tekintettel kikerült a szabályzatból a menedzserszűrés.

 

A módosítások következtében az intézmény bevételeinek növekedése és adminisztrációjának egyszerűbbé tétele várható. A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény főigazgatója kéri a szabályzat jóváhagyását az előterjesztés 1. melléklete szerint.

 

A gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről szóló 43/2003. (VII.29.) ESzCsM rendelet 11. § (1)  bekezdése alapján a szakmai vezető testület a gyógyintézet tanácsadó, véleményező és javaslattételi szerve, továbbá meghatározott szakmai kérdésekben egyetértési jog is megilleti. A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény Szakmai Vezető Testülete a rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján részt vett a térítési díj szabályzat előkészítésében és a módosítás jóváhagyását javasolja az előterjesztés 2. melléklete szerint.

 

Az előterjesztés sürgősségét az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 28. § (2) bekezdése alapján az előkészítéshez bekért adatszolgáltatások és egyeztetések nem várt elhúzódásával indokolom.

 

Kérem a Közgyűlést, hogy szíveskedjék az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni!

 

Érd, 2023. május 24.

 

 

 

Tetlák Örs

alpolgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII.23.) Korm. rendelet 1.§ (6) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény „A betegek számára térítés ellenében végzett szolgáltatások szabályozásáról” szóló szabályzatát 2023. június 1-jei hatálybalépéssel a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

A szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg az Érd Megyei Jogú Város polgármesterének 80/2020. (VI.17.) számú határozatával jóváhagyott „A betegek számára térítés ellenében végzett szolgáltatások szabályozásáról” elnevezésű szabályzat hatályát veszti. 

 

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.