Az Érd 097/2, a 097/8 és a 097/9 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása

 

 

Tisztelt Közgyűlés!

 

Az Érd külterület 097/2 helyrajzi számú, kivett, gazdasági épület, udvar megnevezésű, 747 m² nagyságú ingatlan, az Érd külterület 097/8 helyrajzi számú, kivett, telephely megnevezésű, 2238 m² nagyságú ingatlan, valamint az Érd külterület 097/9 helyrajzi számú, kivett, lakóház, udvar megnevezésű, 606 m² nagyságú ingatlan magánszemélyek tulajdonában áll. A tulajdonosok kérelmezték a földhivatali eljáráshoz a belterületbe vonásról szóló közgyűlési döntés meghozatalát.

 

A Helyi Építési Szabályzat Szabályozási Terv melléklete mindhárom ingatlant a tervezett belterület részeként ábrázolja, Gksz-1 övezeti besorolással. Mindhárom ingatlan a Délibáb utcában található. A Délibáb utca (26224/2 hrsz) közterületi ingatlan, a belterület része, így a tárgyi ingatlanok belterülettel közvetlenül határosak. Fentiek értelmében a belterületbe vonás előfeltételei fennállnak.

 

Az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016.(III.31.) önkormányzati rendelet végrehajtásaként településrendezési szempontból indokolt a 097/2, a 097/8 valamint a 097/9 helyrajzi számú ingatlanokat kereskedelmi, szolgáltató tevékenységi céllal belterületbe vonni.

 

A tulajdonosok a belterületbe vonáshoz szükséges vázrajzokat elkészíttették és vállalják a felmerülő hatósági és egyéb díjak viselését.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és döntsön a belterületbe vonásról!

 

Érd, 2023. november 22.

 

 

                                                                                                      Szűcs Gábor

                                                                                                    alpolgármester

 

 

 

HATÁROZATI  JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016.(III.31.) önkormányzati rendelet végrehajtásaként belterületbe vonja:

  • az Érd külterület 097/2 helyrajzi számú, kivett, gazdasági épület, udvar megnevezésű, 747 m² nagyságú ingatlant,
  • az Érd külterület 097/8 helyrajzi számú, kivett, telephely megnevezésű, 2238 m² nagyságú ingatlant,
  • valamint az Érd külterület 097/9 helyrajzi számú, kivett, lakóház, udvar megnevezésű, 606 m² nagyságú ingatlant.

 

A belterületbe vonással felmerülő hatósági és egyéb díjak az ingatlantulajdonosokat terhelik.

 

Határidő: továbbításra – 15 nap

Felelős: dr. Csőzik László

 

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges