Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának csatlakozása a Víz Koalícióhoz

 

Tisztelt Közgyűlés!

 

Ahogy országszerte, Érd Megyei Jogú Város területén is évek óta súlyos gondot jelent az ivóvízvezeték-hálózat amortizálódott állapota. A Századvég Gazdaságkutató Zrt. már 2018-as tanulmányában is figyelmeztet, hogy a víziközmű rendszerek állapota egyre rosszabb, az ivóvízvezeték-hálózat 86%-a kockázatosnak minősül.

 

Az általános felújítást több körülmény is nehezíti. Ilyenek a közműadó, a befagyasztott árak, a magas ÁFA tartalom vagy a szakemberhiány.

 

Az érdi víz jó minőségű, erről az ÉTV gondoskodik. Az érdi vízhálózat egyes részei viszont régiek, elöregedtek. A vízveszteség jelentős, amivel a fenntarthatóságot veszélyeztetjük hosszú távon. Az elöregedett csövekre az egyre gyakoribb csőtörések is felhívják a figyelmet. A tavalyi évben volt olyan hónap, amikor szinte minden nap volt csőtörés valahol a városban.

 

A Víz Koalíció egy országos szerveződés, amelynek egyik különlegességét az adja, hogy érintett civil szervezetek, önkormányzatok és szakszervezetek közösen dolgoznak a magyarországi vízhelyzet feltérképezésén és javításán. (Az alapító petíciót az előterjesztés mellékleteként olvashatják.)

 

A Koalíció tagjai olyan civil közösségek, önkormányzatok és szakszervezetek, melyek településükön vagy szakmájukban érzékelték az egyre súlyosbodó vízügyi helyzetet, és a megoldások érdekében szövetségre léptek.

 

A Koalíció célja, hogy feltárja és bemutassa az ágazat gondjait, azok lehetséges következményeit és jelenlegi hatásait, illetve hogy cselekvésre késztesse a döntéshozókat. Meg kell teremteni a fenntartható szolgáltatás feltételeit, hiszen a tiszta, egészséges ivóvízhez való hozzáférés alapvető jogunk. A Koalíció pártpolitikától független szerveződés, kampánytevékenységet egyik párt vonatkozásában sem folytat, de mint közügyet képviselő civil társulás vallja, hogy az ügy érdekében bármely politikai szervezettel tárgyalásokat folytathat.

 

A Víz Koalíció tagjai: Eleven Vecsés, Eleven Gyál, Civil Kotta, Civil Kalász, Göd-ÉRT, Pomázi Civil Szövetség, Angyali-szigeti Civilek Egyesülete, Üllő Te Vagy, PAD for environmental justice, Közösen a Városunkért Egyesület, Alföldvíz Szakszervezet, Fővárosi Vízművek ZRT. Munkahelyi Szakszervezet, Bácsvíz Szakszervezet, Vasivíz Szakszervezet, Autonóm Területi Szakszervezet, Menedék a Csúcshegy Barátainak Egyesület, "Bihar" Kis-sárréti Civilek Társasága, Civil Bázis, Pesterzsébeti Ifjúsági Környezetvédelmi Kulturális klub Egyesület, Szkíta Sportegyesület, Harta Nagyközség Önkormányzata, Magyar Önkormányzatok Szövetsége, Szentendre Város Önkormányzata, Pomáz Város Önkormányzata, Sződliget Nagyközség Önkormányzata, Jánoshida Község Önkormányzata, Gyál Kossuth Kör, Baloldali Baráti Kör, Tiszta Falunkért Civil Egyesület, Zöld Szem Alapítvány, Élni Veresegyházon Egyesület, PáKöR civil csoport (Pátyi Közéleti Reform), Padtársak Miskolc, Gödi ÖkoKlub, Ürömi Településfejlesztési és Érdekvédelmi Egyesület, Gyál lakóközösség, Dunakanyarkult Egyesület, Diósdiak Diósdért Egyesület, Ökoparty, Gellérthegyi Lakók Érdekvédelmi Egyesülete, Budakörnyék Fejlődéséért Egyesület, Civilek Csobánkáért, Patrióta Városvédő Közéleti Egyesület, Nagytarcsa Község Önkormányzata, Társaság az Élhető Szentendréért Egyesület.

 

A Víz Koalíció első lépésként „Tiszta vizet a poharainkba!” címmel indított kampányt a vízszolgáltatás fejlesztése érdekében. Ebben olyan célokat határoz meg, amikkel hosszú távon biztonságosabbá és fenntarthatóbbá válik az ivóvízszolgáltatás. Részletesebben:

 

  • Közművezeték-adó fejlesztési tartalékba helyezése, a beszedett adó teljes összegének visszaforgatása ellátás arányosan a víziközmű ágazatba, az ivóvíz- és csatornahálózat fejlesztése céljából.
  • Az ivóvízellátás és szennyvízkezelési tevékenység után fizetett fogyasztói díjak áfa tartalmának csökkentése, a fogyasztói árak változatlan megtartása mellett, az ivóvíz- és szennyvízhálózat fejlesztésére és a munkaerő megtartását segítő bérfejlesztés céljára.
  • Amennyiben szükséges, további források biztosítása a víziközmű ágazat biztonságos és minőségi szolgáltatása érdekében.
  • A fenti forrásokból minden víziközmű szolgáltató arányosan részesüljön, függetlenül a tulajdonosi háttértől.
  • Készüljön el a csőhálózat cseréjének ütemezési és finanszírozási terve költségviselő megnevezéssel települési és országos szinten, és ez legyen átlátható, nyilvános és megvalósítható.
  • A települési fejlesztési tervekben kötelezően jelenjen meg a közműhálózat állapotának komplex, állapotfelmérésen alapuló, fejlesztési tervezése, ennek rendszeres felülvizsgálata.
  • A helyi önrendelkezés fenntartása, megerősítése a víziközmű szolgáltatás esetében.

 

A Koalícióhoz csatlakozás nem jár közvetlen költséggel. Városunk a csatlakozással azt fejezi ki, hogy egyetért a kitűzött célokkal és hajlandó lépéseket tenni, munkát befektetni a célok elérése érdekében. A Koalíció havi egy alkalommal online ülésezik, erre egy személyt a város részéről delegálni kell. A jelentkezést online lehet megtenni az alapadatok és legalább egy kapcsolattartó megnevezésével. Erre a feladatra Balla Imre önkormányzati képviselőt javasoljuk.

 

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy támogassa Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának csatlakozását a Víz Koalícióhoz!

 

Érd, 2023. november 20.

 

 

                                 

Balla Imre

Tetlák Örs

települési képviselő

települési képviselő

alpolgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata csatlakozni kíván a Víz Koalícióhoz.

 

  1. A Közgyűlés kinyilvánítja, hogy a Víz Koalíció céljaival egyetért és annak munkájában részt vállal.

 

  1. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a csatlakozáshoz szükséges jognyilatkozatok aláírására és a szükséges további intézkedések megtételére.

 

 

Határidő:         csatlakozási kérelem továbbítására – 15 nap

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a „Víz Koalícióba” az önkormányzat részéről Balla Imre települési képviselőt delegálja.

 

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

Szavazás módja: titkos szavazás, egyszerű többség szükséges