Az Érd, Nyírfa u. 11. szám alatti (7345 hrsz-ú) önkormányzati ingatlan egy részének hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

 

Tisztelt Közgyűlés!

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 302/2023. (X.26.) határozatával pályázatot írt ki az önkormányzati tulajdonú Érd belterület 7345 hrsz-ú, Nyírfa u. 11. szám alatt található, „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlan 20 m² nagyságú gazdasági épületrészének tárolási célra történő hasznosítására.

 

A pályázati felhívásra a megadott határidőn belül egy pályázat érkezett, melyet az Érdi Baptista Gyülekezet (székhely: 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 163.) nyújtott be. A megpályázott ingatlanrészben az Élelmiszerbank által biztosított élelmiszereket kívánják tárolni, amelyeket rendszeresen 384 rászoruló család között osztanak szét. Nyilatkoztak arról is, hogy a kiírásban szereplő feltételeket elfogadják és az abban kikötött fizetési kötelezettségeket vállalják.

 

A beérkezett pályázati dokumentációt az Értékelő Bizottság megvizsgálta és megállapította, hogy az megfelel a pályázati kiírásban foglaltaknak, ezért javasolja a Közgyűlésnek az ingatlan pályázó részére történő bérbeadását.

 

Az ingatlan forgalmi értéke - értékbecslési szakvélemény alapján – 75.400.000,- Ft, ezért az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012.(III.27.) önkormányzati rendelet 25.§ (1) bekezdése alapján a bérbeadásról a Közgyűlés jogosult dönteni.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, tárgyalja meg az előterjesztést és döntsön a pályázat elbírálásáról!

 

 

Érd, 2023. november 20.

 

                                                                                                          Szűcs Gábor

                                                                                                        alpolgármester

                                                                                                                                             

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 25.§ (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva – bérbe adja a pályázat útján hasznosításra meghirdetett Érd, Nyírfa u. 11. szám alatt található, Érd belterület 7345 hrsz-ú, ”kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű önkormányzati ingatlanban található – a mellékelt alaprajzon jelölt - 20 m² gazdasági épületrészt  az Érdi Baptista Gyülekezet (székhely: 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 163.) részére az alábbi feltételekkel:

 

  • a bérlemény hasznosítási jellege: élelmiszer tárolás;
  • bérleti díj: 40.800,- Ft + ÁFA/hó;
  • fizetési mód: havonta, a bérbeadó által kiállított számlán szereplő határidőig átutalással;
  • kaució összege: bruttó 81.600,- Ft, melyet a bérleti szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni;
  • a bérleti szerződés időtartama: határozatlan idő, rendes felmondási idő 90 nap;
  • az ingatlan önálló közüzemi mérőórákkal rendelkezik, ezért a bérlő köteles a bérleti díjon felül a közüzemi számlák fizetésére is.

 

Határidő: pályázó értesítésére 8 munkanap, szerződés aláírására 60 nap

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.