Hozzájárulás megadása önkormányzati ingatlan székhelyként történő bejegyzéséhez

 

 

Tisztelt Közgyűlés!

 

Fekete-Mácsai Anetta, a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója arról tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy a múzeum tevékenységének támogatására szeretné létrehozni a Földrajzi Múzeumi Alapítványt. A leendő alapítvány célja, hogy a múzeum szakmai tevékenységét támogassa, melynek keretében rendezvények támogatása, kiadványok megjelentetése, a múzeumalapító Balázs Dénes emlékének ápolása lenne az elsődleges cél. Az alapítvány elnökének Sarkadiné Vincze Tünde, az Érdi Bólyai János Általános Iskola földrajz szakos tanára került felkérésre.

 

Igazgató asszony ezzel összefüggésben azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a leendő alapítvány székhelyeként az önkormányzat tulajdonában álló, a Magyar Földrajzi Múzeumnak otthont adó Érd, Budai út. 4. szám alatti ingatlant jegyeztethesse be, és azt az alapítvány a jövőben székhelyeként jelölhesse meg.

 

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a határozati javaslatot!

 

Érd, 2023. november 20.

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, mint a tulajdonosi jogok gyakorlója hozzájárul, hogy a létrehozás alatt álló Földrajzi Múzeumi Alapítvány az Érd, Budai út 4. szám alatti, Érd belterület 22713 helyrajzi számú, kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló ingatlant az alapítvány a székhelyeként bejegyeztesse.

 

Határidő:         azonnal

 

 Felelős:           dr. Csőzik László – polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.