SÜRGŐS: Egyedi támogatási kérelmek elbírálása

 

 

Tisztelt Közgyűlés!

 

  1. Az Érdi Baptista Gyülekezet a mellékelt támogatási kérelemmel fordult Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatához.

 

Az Érdi Baptista Gyülekezet a rászorulók felkarolásában élen jár. Ebben az évben a humanitárius segítségnyújtás keretében Érden élő rászorulóknak és hajléktalanoknak nyújtott segítséget elszállásolással, élelem, tisztálkodó szerek, mosószerek biztosításával.

 

Nagy számban keresték fel a gyülekezetet az Érd városában élő rászorulók. Tapasztalataik szerint a szükség részükről egyre nagyobb.

 

Az elkövetkező hónapok megpróbáltatásai egyre több embernek jelentenek majd megélhetési problémát és egyre többen fognak a gyülekezethez fordulni segítségért.

 

Az önkormányzattól kapott anyagi támogatást élelmiszer, higiénés eszközöket tartalmazó csomagok összeállítására fordítanák.

 

Az igényelt támogatás összege 600.000 forint. A támogatás a 2023. évi költségvetésben az általános tartalék terhére biztosítható.

 

  1. Az Életfa Csoport Egyesület a mellékelt támogatási kérelemmel fordult Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatához.

 

Az Életfa Csoport Egyesület Érden és környékén élő sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő családoknak nyújt segítséget. Az Egyesület a Móra Ferenc Általános Iskolával és az Érdi Tankerületi Központtal kötött együttműködési megállapodást. Ennek keretében jelenleg 7 súlyosan és halmozottan sérült gyermek fejlesztését látják el. Tapasztalataik szerint a szülők és szakemberek részéről a szükség egyre nagyobb, hogy itt helyben is biztosítva legyen a súlyosan és halmozottan sérült gyermekek esetében is a nevelési – oktatási fejlesztések biztosítása.

 

Az Életfa csoport Egyesület szolgáltatása országosan is ritka kezdeményezés, mivel jogszabályban előírt állami feladat ellátását segíti azzal, hogy helyiséget és eszközöket biztosít, kiegészítve a megfelelő munkaerővel, és a szolgáltatás ingyenességével.

 

Az előző években Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata rendszeres támogatásban részesítette az Életfa Csoport Egyesületet.

 

A várostól kapott anyagi támogatást terembérlet költségeinek finanszírozására fordítanák.

 

Az igényelt támogatás összege havonta 270.000 forint.  A támogatás fedezetét a 2024. évi költségvetésben tervezni szükséges, tekintettel arra, hogy az Egyesület a támogatást jövő évben esedékes bérleti díjkötelezettség teljesítésére kívánja felhasználni.

 

  1. A Masters Sportegyesület a mellékelt támogatási kérelemmel fordult Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatához.

 

A Masters Sportegyesület minden évben megszervezi Karácsonyi Gálaműsorát az Érd Arénában, ahol több mint 700 gyerek lép fel. Az Érd Aréna bérlése nagyon megterheli az egyesület költségvetését, ezért a terembérlet költségeihez kérnek önkormányzati támogatást.

 

A költségvetési támogatás nyújtásának jogszabályi feltételeit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 48–56. §-ai, illetve a 368/2011. (XII.31.) számú kormányrendelet (Ávr.) tartalmazza. Ennek értelmében támogatást pályázat útján, vagy egyedi kérelem elbírálásával biztosíthat a támogató. A kérelmet benyújtó szervezet megfelel azoknak a szervezeti kritériumoknak is, melyeket a törvény a támogatott tekintetében megkíván, mivel a törvény erejénél fogva átlátható szervezetnek minősül, továbbá nincsenek adó-, járulék-, illeték- és vámtartozásai.

 

A támogatási szerződés tartalmazni fogja azokat a jogszabály által előírt feltételeket, melyek a támogatási összeg felhasználásának és elszámolásának módját rendezik. A megállapodásban a Támogatott kötelezettséget vállal arra is, hogy a támogatás felhasználásáról a megadott határidőre írásban, bizonylatok csatolásával tételesen elszámol. A támogatási összeg visszafizetésre kerül, amennyiben az elszámolás az előírt határidőre nem történik meg, vagy a támogatás részben vagy egészben nem a szerződésben rögzítettek szerint került felhasználásra.

 

Támogatott kötelezettséget vállal arra is, hogy a támogatási összeg felhasználásáról számvitelileg elkülönített nyilvántartást vezet és arról a Támogató kérésére naprakész információkat nyújt.

 

  1. Bada Zoltán alapító, versenyigazgató évekkel ezelőtt egy olyan szépségversenyt álmodott meg, aminek az alapjait 2012-ben rakta le és már egy évvel később, 2013-ban siker koronázta elképzelését, amikor első alkalommal került korona az Érd Szépe Szépségkirálynő fejére. Azóta nagy siker a rendezvénysorozat, amelynek a szórakoztatáson kívül fő célja még, hogy hosszú távon értéket teremtsen jó hírével, Érd Megyei Jogú Város társadalmi életében.

 

Az Érd Szépe eseménysorozat egy teljesen önálló rendezvény volt, ami nem kapcsolódott más programhoz, ezért igen nagy érdeklődés követte az emberek és a média részéről egyaránt. Már a versenyt megelőzően számos programmal történt meg a média figyelmének felkeltése, illetve a szponzorok figyelme, s egyúttal Érd város értékeinek, szépségének bemutatása.

 

A 2016-os, immár harmadik érdi szépségverseny meghirdetésekor már látszott, hogy kinőtte magát rendezvény, amire a város határain kívül is felfigyeltek. Nagyon sokan szerettek volna jelentkezni rendezvényre más, megyei településekről is, de a versenyszabályzat ezt nem tette lehetővé. Ezen felbuzdulva, került létrehozásra az akkori nevén Pest Megye Szépe elnevezésű rendezvénysorozat, melynek célja, hogy még több fiatalnak és ezzel lakóhelyének teremtsen bemutatkozási lehetőséget, hogy még jobban megismerhessék a megye értékeit.

 

Azóta a programsorozat mellé állt a Pest Vármegyei Önkormányzat, mely engedélyezte a vármegye név és logó használatát, felismervén a szépségverseny nyújtotta lehetőségeket a vármegyei településeinek és az ott élő emberek számára.

 

Mivel Pest Vármegye 188 településéről érkezhetnek versenyzők, ezért az esemény kiemelt fontosságú lehet minden szempontból az ország legnagyobb megyéjének az életében. A gálaestet 14 döntőbe jutott hölgy részvételével kívánják megrendezni, a több száz fős nézőközönség előtt. Az élénk médiaérdeklődés jó lehetőséget biztosít a cégeknek, önkormányzatoknak is.

 

Külön öröm számunkra, hogy a szépségverseny idei TOP-14 döntőbe jutott versenyzői közé a zsűri döntése alapján sikeresen bejutott egy érdi illetékességű versenyző is.

 

Mivel minden évben csak komoly, folyamatosan emelkedő költségekkel lehetséges megrendezni ezt a nagysikerű rendezvénysorozatot, Bada Zoltán azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy az eseményhez biztosítson anyagi jellegű támogatást.

 

A kérelemmel egyetértve javaslom, hogy önkormányzatunk szponzorációs megállapodás keretében támogassa a rendezvényt. A támogatási összeg bruttó 590.000 forint, melynek fejében a rendezvényen Érd Megyei Jogú Város és címere a támogatók között kerülne feltüntetésre az alábbi felületeken:

 

  • a verseny hivatalos honlapja, és közösségi médiafelületei,
  • a helyszínen elhelyezett „szponzorfal” és LED-fal, valamint
  • a nézők számára kiosztott exkluzív megjelenésű alkalmi kiadvány.

 

Az előterjesztés sürgősségét az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 28. § (2) bekezdése alapján a kérelmek benyújtásának időpontja, illetve a támogatási szerződések mielőbbi megkötése indokolja.

 

 

Érd, 2023. november 29.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi Baptista Gyülekezet (székhelye: 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 163.) részére 600.000 forint támogatást biztosít a 2023. évi költségvetés általános tartalék előirányzat terhére.

 

Határidő:         a szerződés aláírására – 30 nap

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Életfa Csoport Egyesület (székhelye: 1083 Budapest, Füvészkert utca 9., 2. emelet 5. ajtó) részére a 2024. évben havonta 270.000 forint összegű támogatást kíván biztosítani. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a támogatás fedezetének tervezéséről a 2024. évi költségvetésben.

 

Határidő:         a szerződés aláírására – a 2024. évi költségvetés hatályba lépését követő 30 nap

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

HATÁROZATI JAVASLAT III.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Masters Sportegyesület (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 71.) részére 300.000 forint összegű támogatást biztosít a 2023. évi költségvetés általános tartalék előirányzat terhére.

 

Határidő:         a szerződés aláírására – 30 nap

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

HATÁROZATI JAVASLAT IV.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy szponzorációs megállapodást köt Bada Zoltán egyéni vállalkozóval a VI. Pest Vármegye Szépe szépségkirálynő választás megrendezésével összefüggésben.

 

A támogatási összeg bruttó 590.000 forint, melynek fejében a szervező vállalja, hogy a rendezvényen Érd Megyei Jogú Város és címere a támogatók között kerülne feltüntetésre az alábbi felületeken:

  • a verseny hivatalos honlapja, és közösségi médiafelületei,
  • a helyszínen elhelyezett „szponzorfal” és LED-fal, valamint
  • a nézők számára kiosztott exkluzív megjelenésű alkalmi kiadvány.

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szponzorációs megállapodás aláírására.

 

A döntés végrehajtásához szükséges forrás az önkormányzat 2023. évi költségvetés általános tartaléka terhére kerül biztosításra.

 

Határidő:         a szerződés aláírására – a 2023. december 31.

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.