Tisztelt Közgyűlés!

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (4) bekezdése alapján a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria juttatásának keretösszege a 2018. évben nem haladhatja meg bruttó 200.000 forintot.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 151. § (1) bekezdése a béren kívüli juttatásokkal kapcsolatban az alábbi részletszabályokat tartalmazza: 

„A kormánytisztviselő cafetéria-juttatásként - választása szerint - a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében felsorolt juttatásokra, legfeljebb az ott meghatározott mértékig és feltételekkel a Kormány által meghatározott rendben jogosult. A kormánytisztviselőt megillető cafetéria-juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél. A cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.” 

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (1) bekezdése alapján a Kttv. 132. §-a szerinti illetményalap 2018. évben 38 650 forint. 

A béren kívüli juttatások adóterheit (SZJA: 1,18x15% és EHO: 1,18x14%) a köztisztviselőt megillető keretösszegből a munkáltató megfizeti, az a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe betervezésre kerül. 

Mivel a fenti jogszabályok alapján a köztisztviselők béren kívüli juttatása a törvény erejénél fogva biztosított, arról a Közgyűlésnek nem kell döntést hoznia. Ugyanakkor a közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott mezőőrök, valamint a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók tekintetében a cafeteria-keret megállapítása a Közgyűlés döntésétől függ, ezért az érintettek részére a köztisztviselőkével megegyező, bruttó 200.000 forint béren kívüli juttatás megállapítását javaslom.

 

Érd, 2017. december 14.

 

T. Mészáros András

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a közalkalmazotti jogviszonyban álló mezőőrök, valamint a polgármesteri hivatallal munkajogviszonyban álló munkavállalók béren kívüli juttatásainak keretösszegét 2018. évre a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (4) bekezdése alapján bruttó: 200.000,- Ft/fő összegben állapítja meg. 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2018. évi költségvetésbe a béren kívüli juttatások előirányzatát ennek megfelelően terveztesse be. 

Határidő: 2018. évi költségvetés tervezése 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

Bizottsági tárgyalások:

Pénzügyi és Költségvetési Bizottság - 2017.12.19.

10 igen szavazattal elfogadásra javasolja