Tisztelt Közgyűlés!

A magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének c) pontja, valamint az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási és Művelődési Bizottsága 54/2013. (X.24.) határozatával elfogadott Érdi Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata III. 4. pontja szerint a Települési Értéktár Bizottság félévente, legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig beszámol tevékenységéről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének.

 

A fenti előírásnak eleget téve a Bizottság elnöke, Hudák Mihály elkészítette az Értéktár Bizottság 2017. év második félévére vonatkozó beszámolóját, melyet mellékelten csatolunk.

 

A Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az értéktár bizottság működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi, tárgyi és ügyviteli feltételeket a helyi önkormányzat - az általa jóváhagyott munka- és pénzügyi tervre figyelemmel - maga biztosítja. Ennek figyelembevételével elkészült az Értéktár Bizottság 2018. évre vonatkozó munka- és pénzügyi terve is, melyet a Közgyűlésnek kell jóváhagynia.

 

A sokszínű helyi Értéktárban a 2013-as létrehozása óta több mint 50 nemzeti érték található művészeti alkotásokon keresztül az épített értékeken át pl. a kimagasló sportteljesítményekig. Többször felvetődött, és igény is mutatkozik rá, hogy az értékek kerüljenek megjelölésre pl. egységes stílusú, logóval ellátott táblával, vagy plakettel, oklevéllel. A tervezett intézkedés az értékek népszerűsítését, a nagyközönség számára a megismerést fokozhatná. A 2018. évre vonatkozó pénzügyi tervben szereplő 500.000 Ft+ÁFA költség az értékek megjelölésének költségét fedezi.

 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy vitassa meg és fogadja el az Érdi Települési Értéktár Bizottság 2017. II. félévi tevékenységéről szóló beszámolóját, valamint hagyja jóvá annak 2018. évre vonatkozó munka- és pénzügyi tervét!

 

Érd, 2017. december 15.

 

T. Mészáros András

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Települési Értéktár Bizottság 2017. második félévi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 

Határidő: a határozat közlésére – azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

  

HATÁROZATI JAVASLAT II. 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Települési Értéktár Bizottság 2018. évre vonatkozó munka- és pénzügyi tervét jóváhagyja, a tevékenység ellátásához szükséges 500.000 Ft összegű fedezetet a 2018. évi költségvetésbe betervezi. 

Határidő: a határozat közlésére – azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges