Tisztelt Közgyűlés!

Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő 7150/3 helyrajzi számú (Aggteleki u. 8/C) ingatlanon található Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és a 15253/4 helyrajzi számú (Széchenyi tér 1.) ingatlanon található Vörösmarty Mihály Gimnázium területén a RADO KSE kosárlabda sportpályák kialakítását tervezi. 

Az Egyesületet 2008. évben alapították, azóta folyamatosan működik, elsősorban az Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában. Kosárlabda-csapatai a Magyar Kosárlabda Szövetség OB bajnokságában versenyeznek sikeresen, több korosztályban. Az Egyesület célja, hogy – részben ún. Tao-forrásból, részben Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat támogatásával – Érden kosárlabda pályákat létesítsen, és a Vörösmarty Mihály Gimnáziumban is elinduljon a kosárlabda utánpótlás-nevelés.

Az elképzelések szerint az Egyesület 2017-es Tao pályázatot nyújt be a Magyar Kosárlabda Szövetséghez a kosárlabda-pályák, mint sportcélú ingatlan fejlesztéséhez szükséges Tao-forrás igénybevétele céljából. 

A pályák kialakítását a RADO KSE olyan pályázat benyújtásával kívánja finanszírozni, mely 70 % támogatási intenzitású. A maradék 30 %-ot Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2017. évi költségvetéséből, a pályázatok benyújtásához szükséges előkészítő költségek soráról biztosítaná. A pályák építésének várható összköltsége bruttó 30 562 550 Ft, melyből a RADO KSE 21 393 785 Ft-tal, míg Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 9 168 765 Ft-tal járul hozzá. 

A beruházás és a finanszírozás feltételeinek rögzítése érdekében a felek támogatási szerződést kívánnak majd kötni, mely a közpénzekkel való felelős gazdálkodást biztosítja. 

Amennyiben a fentiek teljesülnek, a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola területén 2 db, míg a Vörösmarty Mihály Gimnázium területén 1 db kosárlabda pálya kerülne kiépítésre. A sportpályák kültéri építmények lennének szegéllyel, és ún. Mapecoat Tns Multisport Confort burkolattal ellátva. 

A pályázat benyújtásához a Közgyűlés részéről tulajdonosi hozzájárulásra és önrész biztosításáról szóló nyilatkozatra van szükség, olyan tartalommal, miszerint az önkormányzat a telek kizárólagos tulajdonosaként hozzájárulását adja ahhoz, hogy az ingatlanon az Egyesület a kosárlabda pályákat a beruházás keretében megépítse. A megépülő pályák Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát fogják képezni, az építmények használata során a RADO KSE sportolói elsőbbséget élveznek. 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 28. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy az előterjesztés sürgősségét az indokolja, hogy a pályázati rendszer (látványcsapat-sportok támogatása) mostantól teszi lehetővé az előterjesztésben megfogalmazott fejlesztések feltöltését. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen! 

Érd, 2017. július 10.

 

T. Mészáros András

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a RADO Kosárlabda Sportegyesület célkitűzéseit és a TAO pályázaton való indulását.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja az Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és a Vörösmarty Mihály Gimnázium területén megvalósuló beruházást, mely bruttó 30 562 5ű,- Ft összköltségű, melyből 21 393 785,- Ft-ot a RADO Kosárlabda Sportegyesület, 9 168 765,- Ft-ot pedig a Közgyűlés a város 2017. évi költségvetésének a pályázatok benyújtásához szükséges előkészítő költségek sorának terhére kívánja finanszírozni. 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges nyilatkozatok megtételére. 

Határidő: folyamatos

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.