Tisztelt Közgyűlés! 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 152/2016. (VI.23.) határozatával az Érdi Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvoda felújításáról, 59/2016. (III.24.) határozatával a Kincses Óvoda Fácán Tagóvodájának újjáépítéséről, a 159/2016. (VI.23.) határozatával az érdi Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés tárgyú pályázatának benyújtásáról, a 154/2016. (VI.23.) határozatával az Érdi Kincses Óvoda és Apró Falva Bölcsőde felújításához szükséges „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című pályázat benyújtásáról, valamint a 90/2016. (IV.28.) határozatával a polgármester felhatalmazásáról a VEKOP-6.1.1-15 kódszámú „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című pályázati kiíráson való indulásról és a pályázat benyújtásáról döntött Fenyves-Parkvárosban új óvoda építésének vonatkozásában. 

A VEKOP-6.1.1-15 kódszámú „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című felhívásra 2016. június 29-én benyújtásra került öt darab pályázat, melyek támogatásban részesültek és Támogatási szerződéssel rendelkeznek. A pályázatok benyújtásáról szóló határozatok módosítására azért van szükség, mert a Modern Városok Program keretében Érd Megyei Jogú Város köznevelési, szakképzési, szociális és egészségügyi intézményeinek fejlesztése érdekében támogatás biztosításáról szóló 1408/2017. (VI.28.) Kormányhatározat alapján jóváhagyásra került az előterjesztésben szereplő 2017. évi támogatási összeg, mely tartalmazza a projektek megvalósításához szükséges önerő összegét. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és fogadja el a határozatok módosítását! 

Érd, 2017. július 7.

 

T. Mészáros András

 

HATÁROZATI JAVASLAT I. 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvoda felújításához szükséges „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című felhívásra történő pályázat benyújtásáról szóló 152/2016. (VI.23.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a VEKOP-6.1.1-15 kódszámú, „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című felhívásra pályázatot nyújtott be „Az Érdi Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodájának felújítása” címmel, VEKOP-6.1.1-15-RD1-2016-00001 azonosítószámmal. Az Érdi Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvoda felújítását (2030 Érd, Tárnoki út 58-62, hrsz.: 10737) mindösszesen 260 808 7ű,- Ft összköltséggel kívánja finanszírozni, melyből 100 000 000,- Ft-ot a VEKOP-6.1.1-15 kódszámú pályázatból, 160 808 7ű,- Ft-ot pedig az 1408/2017. (VI.28.) Kormányhatározat terhére biztosít.” 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

HATÁROZATI JAVASLAT II. 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi Kincses Óvoda Fácán Tagóvoda újjáépítéséhez szükséges „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című a VEKOP-6.1.1-15 kódszámú pályázati felhívásra történő pályázat benyújtásáról szóló 59/2016. (III.24.) határozatot az alábbiak szerint módosítja: 

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a VEKOP-6.1.1-15 kódszámú, „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című felhívásra pályázatot nyújtott be „Az Érdi Kincses Óvoda Fácán Tagóvodájának újjáépítése” címmel, VEKOP-6.1.1-15-RD1-2016-00002 azonosítószámmal. Az Érdi Kincses Óvoda Fácán Tagóvoda újjáépítését (2030 Érd, Fácán köz 33., hrsz.: 18223/8) mindösszesen 436 222 6ű,- Ft összköltséggel kívánja finanszírozni, melyből 300 000 000,-Ft -ot a VEKOP-6.1.1-15 kódszámú pályázatból, 136 222 6ű,- Ft-ot pedig az 1408/2017. (VI.28.) Kormányhatározat terhére biztosít.” 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

HATÁROZATI JAVASLAT III. 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az érdi Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés tárgyú „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című felhívásra történő pályázat benyújtásáról szóló 159/2016. (VI.23.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a VEKOP-6.1.1-15 kódszámú, „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című felhívásra pályázatot nyújtott be „Az érdi Pöttöm Sziget Bölcsőde férőhelybővítése” címmel, VEKOP-6.1.1-15-RD2-2016-00001 azonosítószámmal. Az érdi Pöttöm Sziget Bölcsőde férőhelybővítését (2030 Érd, Aradi utca 7/A., hrsz.: 7150/1) mindösszesen 30 000 000,- Ft összköltséggel kívánja finanszírozni, melyből 14 352 314,- Ft-ot a VEKOP-6.1.1-15 kódszámú pályázatból, 15 647 686,- Ft-ot pedig az 1408/2017. (VI.28.) Kormányhatározat terhére biztosít.” 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

HATÁROZATI JAVASLAT IV. 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi Kincses Óvoda és Apró Falva Bölcsőde felújításához szükséges „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című pályázat benyújtásáról szóló 154/2016. (VI.23.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a VEKOP-6.1.1-15 kódszámú, „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című felhívásra pályázatot nyújtott be „Az Érdi Kincses Óvoda és Apró Falva Bölcsőde épületegyüttesének felújítása” címmel, VEKOP-6.1.1-15-RD2-2016-00002 azonosítószámmal. Az Érdi Kincses Óvoda és Apró Falva Bölcsőde épületegyüttesének felújítását (2030 Érd, Edit utca 3., hrsz.: 22552/18) mindösszesen 98 983 073,- Ft összköltséggel kívánja finanszírozni, melyből  85 647 686,- Ft-ot a VEKOP-6.1.1-15 kódszámú pályázatból, 13 335 387,- Ft-ot pedig az 1408/2017. (VI.28.) Kormányhatározat terhére biztosít.” 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

HATÁROZATI JAVASLAT V. 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a VEKOP-6.1.1-15 kódszámú „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című pályázati kiíráson való indulásról, a pályázat benyújtásáról, valamint ezzel összefüggésben a polgármester felhatalmazásáról szóló 90/2016. (IV.28.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a VEKOP-6.1.1-15 kódszámú, „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című felhívásra pályázatot nyújtott be „Érd Fenyves-Parkvárosban új óvoda építése” címmel, VEKOP-6.1.1-15-RD2-2016-00003 azonosítószámmal. Az Érd Fenyves-Parkvárosban új óvoda építését (2030 Érd, Favágó utca 63., hrsz.: 936) mindösszesen 416 122 305,- Ft összköltséggel kívánja finanszírozni, melyből 300 000 000,- Ft-ot a VEKOP-6.1.1-15 kódszámú pályázatból, 116 122 305,- Ft-ot pedig az 1408/2017. (VI.28.) Kormányhatározat terhére biztosít.” 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.