Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a település területén belül megvalósítandó akkumulátorgyár, vagy akkumulátoripari veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem és létesítmény létesítését biztosító településszervezési, tulajdonosi, támogatási vagy más, a hatáskörébe tartozó döntést nem hoz, ilyen üzemek létesítéséhez a hozzájárulását semmilyen formában nem adja.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja továbbá, hogy a fenti irányú esetleges beruházási szándékot visszautasítja.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a jövőbeni befektetési tárgyalásokon az érdiek egészségének és környezetének megóvása érdekében kizárólag a fenti álláspontot képviselje.

 

A Közgyűlés felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy a döntésről a nyilvánosságot és a megfelelő kormányszerveket tájékoztassa.

 

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester