Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

241/2023. (VII. 21.) határozata

 

önkormányzatok rendkívüli támogatása tárgyában kiírt pályázat benyújtásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen 2023. évben második alkalommal pályázatot nyújt be, amennyiben a pályázat benyújtásának adminisztratív feltételei biztosításra kerülnek. A támogatási igény az alábbi jogcímeken kerül benyújtásra:

 

  1. helyi iparűzésiadó-visszafizetésekből származó kötelezettségként a benyújtás időpontjában fennálló, adótúlfizetésből eredő kötelezettségek ASP rendszerben rögzített egyenlege;
  2. közüzemi díjtartozásokra;
  3. egyéb, a pályázat benyújtása időpontjában lejárt kötelezettségekkel összefüggésben:
  • élelmiszerbeszállítók felé fennálló fizetési kötelezettségek normatívával és térítési díjjal nem fedezett összege;
  • közösségi közlekedés finanszírozásának kiadásai;
  • orvosi ügyelet költsége;
  • egyéb kötelezettségek.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges jognyilatkozatok megtételére és a pályázat benyújtására.

 

 

Határidő:         2023. augusztus 20.

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester