Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

244/2023. (VII. 31.) határozata

 

az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal szponzorációs szerződés megkötéséről

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal a határozat mellékletét képező szponzorációs szerződést megköti.

 

A Közgyűlés a Társaság 2023. második féléves működéséhez 143.750.000 forint szponzorációs díjat biztosít, amelynek fedezete a 2023. évi költségvetési rendelet Céltartalék jogcímen 110.010.000 forint összegben rendelkezésre áll, további 33.740.000 forint az Általános tartalék terhére kerül biztosításra.

 

Az önkormányzat 2024. évi költségvetése tervezésekor az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2023–2024. évi üzleti tervében szereplő, 2024. évi időszakot érintő szponzorációs igénynek megfelelő fedezetet – amennyiben a pénzügyi lehetőségek azt lehetővé teszik – a közgyűlés biztosítja.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.

 

Határidő:         a szerződés aláírására 15 nap

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester