Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

221/2023. (VI. 28.) határozata

 

a Szepes Gyula Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak ellátásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Szepes Gyula Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak ellátásával

 

2023. július 3. napjától 2023. október 31. napjáig

 

 Vermes Zoltánt

bízza meg.

 

A Közgyűlés az intézményvezető munkabérét a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseire figyelemmel havi bruttó 672 400 forint összegben állapítja meg.

 

Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § (1) bekezdés g) pontja alapján a polgármester gyakorolja.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a munkaszerződés aláírására.

 

Határidő:         a határozat közlésére – azonnal

                        a munkaszerződés megkötésére – 2023. július 3.

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester