Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

227/2023. (VI. 28.) határozata

 

az Érd, Alispán utca 2. szám alatti ingatlannak az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére történő bérbeadásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése tulajdonosi jogkörben eljárva – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 21.§ (1) bekezdése értelmében – az önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képező 18987 hrsz-ú, kivett lakóház, udvar, üzlet rendeltetésű, 1049 m2 területű, természetben 2030 Érd, Alispán utca 2. szám alatti ingatlan határozatlan időtartamra szóló, az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére történő bérbeadásáról dönt.

Az ingatlan bérleti díját 904.000,- Ft/hó összegben határozza meg azzal, hogy az Érdi Városgazda saját hatáskörben évente a bérleti díj összegét az éves szakinflációs ráta mértékével jogosult emelni.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a határozatban foglalt szerződés aláírásáról.

 

Határidő:         folyamatos

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester