Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

228/2023. (VI. 28.) határozata

 

a köznevelési közfeladat ellátása céljából ingó vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról

 

 

1.) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése tulajdonosi jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló, az Érdi Tankerületi Központ, az Érdi Szakképzési Centrum és a Ceglédi Tankerületi Központ (a továbbiakban: Vagyonkezelők) vagyonkezelésében lévő ingó vagyontárgyakat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 108. § (2) bekezdés a) pontja értelmében ingyenesen a nemzeti köznevelésről szóló  2011. évi CXC. törvény  szerinti köznevelési feladatot ellátók tulajdonába adja, a köznevelési közfeladat ellátása céljából.

 

2.) A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a határozat 1. pontja szerinti ingyenes tulajdonba adásra vonatkozó ajánlatnak a Vagyonkezelők részére történő megtételéről és – annak elfogadása esetén – a tulajdon átruházására irányuló szerződéseket írja alá.

 

 

Határidő:         azonnal, illetve folyamatos

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester