Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

320/2023. (X. 26.) határozata

 

a 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 143. szám alatti ingatlan (egészségház) albetétjének használatával, és a fennálló haszonélvezeti jog megszűnésével összefüggő döntésről

 

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Remin Gyógyszer-kiskereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1/1 arányú tulajdonát képező érdi 6525/A/3 helyrajzi számú, természetben Érd Bajcsy Zs. út 143. szám alatti rendelő albetéten fennálló haszonélvezeti jogot – a védőnői önkormányzati alapellátási feladat megszűnésére tekintettel – 2023. október 31. napjával közös megegyezéssel megszünteti.

 

  1. A döntés feltételeként a Remin Gyógyszer-kiskereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságnak újabb háziorvosi körzet kialakítása esetén vállalnia kell, hogy a fenti albetétben a feladatot ellátó személynek ingyenes használati jogot biztosít a háziorvosi praxis ellátásának időtartamára.

 

  1. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntés végrehajtásához szükséges megállapodást aláírja.

 

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester