Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a Magyarország Kormánya, és Érd Megyei Jogú Város között létrejött együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1504/2015. (VII. 23.) Korm. határozat 3. c) pontja szerinti, állami tulajdonú és kezelésű utakon elvégzendő építési beruházások előkészítése érdekében Együttműködési Megállapodást köt a NIF Zrt.-vel, ennek érdekében 83,75 millió Ft forrást biztosít az előkészítő munkák, tanulmányok, tervek, engedélyek elkészítésére.

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az Együttműködési Megállapodás megkötésére.

Az Együttműködési Megállapodásban az Önkormányzat számára meghatározott előkészítő feladatok elvégzéséhez szükséges forrást az Önkormányzat a 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet általános tartalékának terhére biztosítja.

Határidő: az együttműködési  szerződés aláírása – 30 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester