Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

2017.12.21.

337/2017. (XII.21.) határozata

a Csuka Zoltán Díj adományozásáról

Tovább...

336/2017. (XII.21.) határozata

a 241/2016. (XI.24.) határozattal elfogadott, az Érd, Fehérvári út 16. szám alatti, 17776 helyrajzi számú ingatlanon történő új egészségügyi szolgáltató épület megvalósításáról szóló beruházási célokmány módosításáról

Tovább...

335/2017. (XII.21.) határozata

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság vagyonkezelésében lévő önkormányzati ingatlanok vagyonkezeléséről szóló beszámoló elfogadásáról

Tovább...

334/2017. (XII.21.) határozata

az Érdi Települési Értéktár Bizottság 2018. évre vonatkozó munka- és pénzügyi tervének jóváhagyásáról

Tovább...

333/2017. (XII.21.) határozata

az Érdi Települési Értéktár Bizottság 2017. második félévi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Tovább...

332/2017. (XII.21.) határozata

a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2018. évi belső ellenőrzési terveinek jóváhagyásáról

Tovább...

331/2017. (XII.21.) határozata

az ÉVSE támogatási kérelmével kapcsolatos döntés meghozataláról

Tovább...

330/2017. (XII.21.) határozata

az Érdi Galéria 2018. évi kiállítási- és rendezvénytervének jóváhagyásáról

Tovább...

329/2017. (XII.21.) határozata

az Érdi Galéria 2018. évi pénzügyi tervének jóváhagyásáról

Tovább...

328/2017. (XII.21.) határozata

vállalkozó háziorvos részére, az alapellátás biztosítása érdekében praxisjog gyakorlásához történő hozzájárulás megújításáról

Tovább...

327/2017. (XII.21.) határozata

Tárnok Nagyközséggel kötött jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló szolgáltatási szerződés módosításáról


Tovább...

326/2017. (XII.21.) határozata

Tárnok Nagyközség Önkormányzatával hajléktalan személyek átmeneti ellátásának biztosítására szolgáltatási szerződés megkötéséről

Tovább...

325/2017. (XII.21.) határozata

a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2018. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező stratégiai célok meghatározásáról


Tovább...

324/2017. (XII.21.) határozata

a közalkalmazotti jogviszonyban álló mezőőrök, valamint a polgármesteri hivatallal munkajogviszonyban álló munkavállalók béren kívüli juttatásai 2018. évi keretösszegének megállapításáról

Tovább...

323/2017. (XII.21.) határozata

a 2018. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározásáról

Tovább...

322/2017. (XII.21.) határozata

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. évi munkatervének elfogadásáról

Tovább...

321/2017. (XII.21.) határozata

az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

Tovább...

320/2017. (XII.21.) határozata

az Érdi Sport Kft. üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati finanszírozás fedezetének biztosításáról


Tovább...

319/2017. (XII.21.) határozata

az Érd, Molnár u. 46/A. szám alatti 24594 hrsz.-ú társasház megszüntetéséről


Tovább...

318/2017. (XII.21.) határozata

szabadidőközpont és szálláshely létesítése céljából az érdi 18777/12, 18777/13, 18777/14, 18777/15, 18777/16 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlásáról

Tovább...