1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kemencés és Lakoma Kft. által működtetett Érdi Galéria működtetésére vonatkozó 2018. évi pénzügyi tervet a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

2. A Közgyűlés az önkormányzat 2018. évi költségvetésében 779.000,- Ft/hó összegű „de minimis” támogatást biztosít a társaság részére a személyi jellegű juttatások fedezetére, 815.500,- Ft + ÁFA/hó összeget pedig számla ellenében, dologi kiadásokra, szolgáltatási díjként nyújt a társaság részére.

A Közgyűlés az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a feladat ellátásához összesen bruttó 21.776.220,-Ft-ot biztosít, illetve az átmeneti gazdálkodás terhére a 2018. évre vonatkozó időarányos fedezetet biztosítja.

Határidő: a döntés továbbítására – 2017. december 31.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester