I. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény rendelkezései alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földművelésügyi Hivatala vagyonkezelésében lévő, Érden a 03 helyrajzi számon felvett, kivett forrás-patak megnevezésű,  1,0871 hektár területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának megvásárlását.

 Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11.) pontjaiban meghatározott „helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás” feladatainak ellátása érdekében, a vízgazdálkodás körében, a víztározó létesítésével kapcsolatos feladatainak ellátására kívánja felhasználni.

 Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan nem áll védettség alatt.

Az ingatlan megvásárlásának a pénzügyi fedezetét Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 15.) rendelet általános tartalékából biztosítja.

II. Ezzel egyidejűleg a Közgyűlés a 03 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezéséről szóló 4/2016.(I.28.) számú határozatát visszavonja.

Határidő: a kezdeményezés továbbítására 30 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester