Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Csuka Zoltán Városi Könyvtár (Érd, Hivatalnok u. 14.) igazgatói, magasabb vezetői beosztásának ellátásával

2017. április 2-ától 2022. április 1-jéig

Sebestyénné Majchrowska Ewát

bízza meg.

Sebestyénné Majchrowska Ewa intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogkört Érd Megyei Jogú Város Polgármestere gyakorolja.

A Közgyűlés az intézményvezető illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 61. § (1) bekezdés h) pontja - H fizetési osztály 12 fizetési fokozat alapján az alábbiak szerint állapítja meg:

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 6. számú melléklete alapján illetmény összesen: 234.200,- Ft.

Kjt. 70. § (2) bekezdés a) pontja alapján magasabb vezetői (intézményvezetői pótlék), a pótlékalap 500%-a, azaz 100.000,- Ft.

Kjt. 74. § (5) bekezdés a) pontja alapján középfokú idegennyelv-tudási pótlék, a pótlékalap 50%-a, azaz 10.000,- Ft.

A 150/1992. Korm. rendelet 5. sz. melléklete alapján kulturális illetménypótlék, a pótlékalap  164 %-a, azaz 32.800,- Ft.

Illetmény mindösszesen: 377.000,- Ft/hó

Határidő: a határozat közlésére azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester