Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva a TUSCULANUM Alapítvány részére 200.000,- Ft összegű támogatást biztosít az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium középiskolai osztályai tanulmányi kirándulásainak céljára.

A támogatás Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében az Érdi Ifjúsági Önkormányzat részére elkülönített keretösszeg terhére kerül biztosításra.

Határidő: a támogatási szerződés aláírása – 30 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester