Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a KEHOP-5.2.9 kódszámú, az „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára” című pályázati kiírásra történő pályázat ben          yújtásáról szóló 131/2016. (V.26.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a KEHOP-5.2.9 kódszámú, „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára” című felhívásra pályázatot nyújtott be „Az Érdi Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvoda, továbbá az Érdi Kincses Óvoda és az Apró Falva Bölcsőde épületegyüttesének energetikai felújítása” címmel, KEHOP-5.2.9-16-2016-00043 azonosítószámmal. Az Érdi Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvoda (2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1/b., hrsz.: 15803), valamint az Érdi Kincses Óvoda és az Apró Falva Bölcsőde (2030 Érd, Edit utca 3., hrsz.: 22552/18) energetikai felújítását mindösszesen 254 291 062 Ft összköltséggel kívánja finanszírozni, melyből 249 846 062 Ft-ot a KEHOP-5.2.9 kódszámú pályázatból, 4 445 000 Ft-ot pedig saját forrásból biztosít. 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételére.”

Határidő: folyamatos

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester