Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

2017.07.10.rk

214/2017. (VII.10.) határozata

a RADO Kosárlabda Sportegyesület TAO pályázatához szükséges döntések meghozataláról


Tovább...

213/2017. (VII.10.) határozata

a 4. számú házi gyermekorvosi körzet finanszírozásának kiegészítéséről szóló 87/2017. (IV.27.) határozat módosításáról

Tovább...

212/2017. (VII.10.) határozata

iskolai és ifjúsági fogászati alapellátás biztosítása érdekében feladat-ellátási szerződés megújításáról

Tovább...

211/2017. (VII.10.) határozata

az Érdi Szivárvány Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására benyújtott pályázat elbírálásáról szóló 182/2017. (VI.22.) határozat módosításáról

Tovább...

210/2017. (VII.10.) határozata

„Az Érd, Diósdi út – Csaba utca csomópontjának fejlesztése” című pályázat benyújtásáról szóló 116/2017. (IV.27.) határozat módosításáról

Tovább...

209/2017. (VII.10.) határozata

az „Érd, Budai – Diósdi utak turbó körforgalmú csomópontjának fejlesztése” című pályázat benyújtásáról szóló 113/2017. (IV.27.) határozat módosításáról

Tovább...

208/2017. (VII.10.) határozata

„Az Érd, Ercsi út és csomópontjainak felújítása forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével” című pályázat benyújtásáról szóló 109/2017. (IV.27.) határozat módosításáról

Tovább...

207/2017. (VII.10.) határozata

a VEKOP-6.1.1-15 kódszámú „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című pályázati kiíráson való indulásról, a pályázat benyújtásáról, valamint ezzel összefüggésben a polgármester felhatalmazásáról szóló 90/2016. (IV.28.) határozat módosításáról

Tovább...

206/2017. (VII.10.) határozata

az Érdi Kincses Óvoda és Apró Falva Bölcsőde felújításához szükséges „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című pályázat benyújtásáról szóló 154/2016. (VI.23.) határozat módosításáról

Tovább...

205/2017. (VII.10.) határozata

az érdi Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés tárgyú „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című felhívásra történő pályázat benyújtásáról szóló 159/2016. (VI.23.) határozat módosításáról

Tovább...

204/2017. (VII.10.) határozata

az Érdi Kincses Óvoda Fácán Tagóvoda újjáépítéséhez szükséges „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című a VEKOP-6.1.1-15 kódszámú pályázati felhívásra történő pályázat benyújtásáról szóló 59/2016. (III.24.) határozat módosításáról

 

Tovább...

203/2017. (VII.10.) határozata

az Érdi Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvoda felújításához szükséges „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című felhívásra történő pályázat benyújtásáról szóló 152/2016. (VI.23.) határozat módosításáról

Tovább...

202/2017. (VII.10.) határozata

az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című kiírásra benyújtott pályázathoz kapcsolódó önerő átcsoportosításáról

Tovább...

201/2017. (VII.10.) határozata

az Érd, Erika u. 6. szám alatti, 22284/2 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan hasznosításáról

Tovább...