Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 28. § (1) és 25. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva -hozzájárul a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 45.) mint építtető, átadó által az „M7 autópálya Érd - Iparos úti csomópont térségének közúthálózata, és tervezett áruházak infrastruktúrája LED-es közvilágítási hálózat kiviteli terve” elnevezésű beruházás építése kapcsán a közvilágítási hálózat  fejlesztésével létrehozott közműelemeknek Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő ingyenes tulajdonba adásához.

Az ingyenes átadási értéket képező bekerülési bruttó érték összesen: 80.002.248,- Ft.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, az ingyenes vagyon átadás-átvételről szóló megállapodás aláírására.

Határidő: a megállapodás aláírására a határozat kézhezvételétől számított 15 munkanap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester

 

1.      melléklet a Közgyűlés 215/2017. (VIII.31.) határozatához

Táblázat:

Önkormányzati ingatlanok hrsz.

Közvilágítás, elméleti áramkör hossza (m)

Átadási érték (Ft)

1918

6

240.367,29

2657

763

30.566.707,67

3171

65

2.603.979,03

3173/5

3

120.183,65

3173/6

7

280.428,51

3174

24

961.469,18

3179/2

6

240.367,29

3185

270

10.816.528,27

3202/3

44

1.762.693,ű

3203

286

11.457.507,73

3204/1

11

440.673,37

3204/2

42

1.682.571,07

3204/6

64

2.563.917,81

3228

54

2.163.305,65

3231/1

21

841.285,53

3231/22

19

761.163,10

3231/26

13

520.795,81

3232

kapcs.szekr.

-

3233

7

280.428,51

3285

138

5.528.447,78

6473

45

1.802.754,71

7318

109

4.366.672,53

összesen

1997

80.002.248