1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. szeptember 1. napjától a Csuka Zoltán Városi Könyvtár álláshelyeinek számát 1 fővel, a Szepes Gyula Művelődési Központ álláshelyeinek számát 2 fővel megemeli.

2. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a személyi juttatás és járulék összegének előirányzatát a Csuka Zoltán Városi Könyvtár tekintetében 680.760,- Ft-tal, míg a Szepes Gyula Művelődési Központ esetében 1.507.920,- Ft-tal növelje meg, és a város 2017. évi költségvetésének soron következő módosítása alkalmával ennek az általános tartalék terhére történő átvezetéséről gondoskodjon.

3. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a megállapított álláshely finanszírozásához szükséges forrást a mindenkor hatályos költségvetési rendeletben biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester


Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester