Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot a módosított üzleti terve alapján az alábbi feladatokkal bízza meg:

1.      A Polgármesteri Hivatal épületében (Alsó u.1 első emelet) ablakcsere elvégzése;

  1. A B-60-as kútkataszteri számú meleg vizes kút (Attila kút) helyettesítő kúthoz terv készíttetése, a kút felújításával kapcsolatos tervezési és kivitelezési feladatok felmérése, amely kitér a felújításhoz szükséges területek, valamint a megvalósítási költségek vizsgálatára is;
  2. A B-61-es (Szent Mihály kút) vízvizsgálata, a víz ásványvízzé minősítése és az eljárással kapcsolatos törzskönyvi dokumentáció elkészítése;
  3. A térfigyelő kamerarendszer kiépítéséhez szükséges oszlopok telepítése;
  4. Az Érd, Gépész u.14. szám alatt található rendezvényház üzemeltetése.

Az 1. számú mellékletben részletezett feladatok ellátáshoz a Közgyűlés a társaság részére plusz 15 909 000 Ft forrást biztosít, melynek költségvetési fedezetét a 2017. évi költségvetés általános tartaléka biztosítja.

A társaság 2017. évi módosított üzleti tervében az Önkormányzat részéről a Társaság számára biztosított forrás összege összesen 644 437 000 Ft-ra változik.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi módosított üzleti tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a határozatban megfogalmazott együttes feltételek teljesítése esetén a város 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése szerint a Közgyűlés által hozott döntéseknek megfelelő előirányzat módosítását az üzleti tervben foglaltak szerint hajtsa végre, valamint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft-vel a határozat végrehajtása érdekében a szükséges szerződéseket kösse meg.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester


Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester