1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az Érd Városi Sport Alapítvány egyik alapítója kijelenti, hogy az Alapítvány részére vagyont juttatni, illetve további anyagi forrást biztosítani nem áll módjában. Az Alapító megállapítja, hogy az Alapítvány céljainak megvalósítása anyagi források hiányában teljesen lehetetlenné vált, és céljainak módosítására vagy más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód.

2. Az Alapító kéri a Budapest Környéki Törvényszéket, hogy a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 59. § d) pontja alapján az Alapítvány jogutód nélküli megszűnési okának bekövetkeztét állapítsa meg.

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az 1. és 2. pontban foglalt tartalmú alapítói határozatot az Érdi Városi Sportegyesülettel, mint a másik alapítóval közösen írja alá, és tegye meg a szükséges jognyilatkozatokat az Alapítvány megszüntetésére irányuló eljárás során.

Határidő: a döntés továbbítására – az alapítói ülés időpontja

Felelős:T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester