1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Program pénzügyi beszámolóját elfogadja.

2. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Társulás Társulási Tanácsában hasonlóképpen fogadja el a program pénzügyi beszámolóját és pénzügyi lezárását.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester