1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az érdi 26249 hrsz-ú 4.5625 ha nagyságú kivett szennyvíztisztító megjelölésű ingatlan tulajdoni hányadait az érdi regionális jellegű szennyvíztisztító telepen befejeződött beruházásra tekintettel – miután Tárnok Nagyközség Önkormányzata is hozzájárult az építés költségeihez – az alábbiak szerint határozza meg:

a) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata:                            78/100

b) Diósd Város Önkormányzata:                                              11/100

c) Tárnok Nagyközség Önkormányzata:                                  11/100

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglalt tulajdoni hányadoknak az ingatlan-nyilvántartási átvezetésére alkalmas okirat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester