1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Program során az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás által létrehozott vagyonelemeket 25.584.616.294,- Ft értéken átveszi és törzsvagyoni körbe helyezi.

2. A Közgyűlés felkéri az Alpolgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti tartalommal a Vagyonátadási Megállapodást aláírja Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről.

3. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről a határozat melléklete szerinti tartalommal a Vagyonátadási Megállapodás megkötését jóváhagyja.

Határidő: 2017. november 30.

Felelős: T. Mészáros András polgármester; Simó Károly alpolgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester