1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás által a Vagyonátadási Megállapodás alapján 2017. november 30-án kibocsátandó számlán szereplő, a Társulást, mint eredeti adóst terhelő fizetési kötelezettséget, valamint annak kamatait és pótlékait, mindösszesen 6.907.846.399,- Ft ÁFA értékben az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCIII. törvény 36. § (1) bekezdésében, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:203. §-ában foglalt tartozásátvállalásra vonatkozó szabályok szerint átvállalja.

2. A Közgyűlés az átvállalt tartozást, a visszaigénylendő ÁFÁ-ból eredő követelése terhére történő átvezetéssel kívánja rendezni, ezért kéri a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, hogy a részére várhatóan járó 6.907.846.399,- Ft követelésből az átvállalt tartozásnak megfelelő összeget az eredeti adós adószámlájára általános forgalmi adó befizetés jogcímén - a tartozásátvállalás jóváhagyását követően - vezesse át.

3. A Közgyűlés felkéri az alpolgármestert a határozat melléklete szerinti tartalommal a háromoldalú Tartozásátvállalási Megállapodást aláírja.

4. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről a határozat melléklete szerinti tartalommal a háromoldalú Tartozásátvállalási Megállapodás megkötését jóváhagyja.

Határidő: 2017. december 31.

Felelős: T. Mészáros András polgármester; Simó Károly alpolgármester 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester