Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot nyújt be „műszakpótlék bérintézkedés önkormányzat intézménye tekintetében” jogcímen.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges dokumentumok benyújtására és aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester