Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Érdhő Távhő Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2030 Érd, Emília u. 6.) Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén ellátott 2016. évitávhőszolgáltatási tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámolóját a határozat mellékletben foglaltak szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: folyamatos

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester