Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. december 29-én fennálló folyószámlahitel tartozását visszafizeti, és a Raiffeisen Bank Zrt-től 2018. január 1-tól 2018. december 28-ig 600.000.000,- Ft összegben folyószámlahitelt vesz fel 1 havi BUBOR + 1,ű% kamatláb figyelembe vételével.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentiekkel összefüggő nyilatkozatokat és szerződéseket, valamint intézkedéseket soron kívül tegye meg.

Határidő: 2018. január 1.

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester