1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Pest megyei Precíziós Diagnosztikai Innovációs Központ (továbbiakban: Projekt) megvalósítása céljából konzorciumot hoz létre Pest Megye Önkormányzatával, melynek keretében vállalja

a) az érdi 0187/3 hrsz-ú, szántó művelési ágú 57889 m2 nagyságú ingatlan - a termőföldről szóló 2007. évi CXXIX. törvény rendelkezései szerinti - végleges más célú hasznosításának az ingatlanügyi hatóság előtti kezdeményezését, és az engedély megszerzését követően a művelési ág változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezettetését;

b) az a) pontban körülírt ingatlan megosztásával egy 10.000 m2 nagyságú földterület önálló ingatlanként, külön helyrajzi számon történő kialakítását és ingatlan-nyilvántartási átvezetését;

c) a b) pont szerint kialakult 10.000 m2 nagyságú ingatlanon Pest Megye Önkormányzata javára a Projekt megvalósítás céljából településfejlesztési közfeladat ellátása érdekében ingyenes földhasználati jog alapítását;

d) a hozzájárulásának megadását a Projekt kapcsán megvalósult felépítménynek az ingatlan-nyilvántartásban külön helyrajzi számon történő feltüntetéséhez és azon Pest Megye Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonjogának bejegyzéséhez.

2. A Közgyűlés a határozat melléklete szerinti tartalommal a Konzorciumi Megállapodást elfogadja, és felkéri a Polgármestert annak aláírására.

Határidő: Konzorciumi Megállapodás aláírására: 15 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester