Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola (2030 Érd, Felső utca 33.) intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat tekintetében Szabóné Bán Ildikó intézményvezetői megbízását támogatja.

Határidő: a határozat továbbítására – 2017. december 7.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester