1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés h) pontjában foglalt jogkörében eljárva az önkormányzat fenntartásában működő Érdi Kincses Óvoda 2016/2017. évi pedagógiai-szakmai munkájának eredményességét, és az intézmény pedagógiai programjában megjelölt feladatok végrehajtását az összefoglaló alapján kiemelkedőnek értékeli.

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az értékelést a város hivatalos honlapján tegye közzé.

Határidő: döntés továbbítására – 2017. december 15.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester