1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe vonatkozásában az INTER-AMBULANCE Zrt.-vel megkötött, mentőtiszti szolgálat működtetésére irányuló szerződést 2018. január 1-jétől 2018. december 31-éig terjedő időtartamra megújítja.

2. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás költségeinek biztosítására a szerződés hatálya alatt 700.000,- Ft/hó, összesen 8.400.000,- Ft összeget az önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosít.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szolgáltatási szerződés aláírására.

Határidő: a döntés továbbítására – 8 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester