Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

223/2017. (IX.28.) határozata

a Magyar Földrajz Múzeum létszámának megemeléséről és költségvetési fedezet biztosításáról

Tovább...

224/2017. (IX.28.) határozata

a polgármesteri hivatal álláshelyeinek meghatározásáról

Tovább...

225/2017. (IX.28.) határozata

az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításáról

Tovább...

226/2017. (IX.28.) határozata

a 91/2016. (IV. 28.) határozattal elfogadott, az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola rekonstrukciójáról, bővítéséről, középfokú oktatás bevezetéséről szóló beruházási célokmány módosításáról

Tovább...

227/2017. (IX.28.) határozata

a 156/2016. (VI.23.) határozattal elfogadott, Érdi Kincses Óvoda Fácán Tagóvodájának újjáépítéséről szóló beruházási célokmány módosításáról

Tovább...

228/2017. (IX.28.) határozata

a 93/2016. (IV. 28.) határozattal elfogadott, a Fenyves-Parkvárosi Általános Iskola építéséről szóló beruházási célokmány módosításáról

Tovább...

229/2017. (IX.28.) határozata

a 89/2016. (IV.28.) határozattal elfogadott, a Fenyves-Parkvárosban tervezett új óvoda építéséről szóló beruházási célokmány módosításáról

Tovább...

230/2017. (IX.28.) határozata

a 153/2016. (VI.23.) határozattal elfogadott, Érdi Kincses Óvoda és Apró Falva Bölcsőde felújításáról szóló beruházási célokmány módosításáról

Tovább...

231/2017. (IX.28.) határozata

a 151/2016. (VI.23.) határozattal elfogadott, Érdi Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodájának felújításáról szóló beruházási célokmány módosításáról

Tovább...

232/2017. (IX.28.) határozata

az Érdi Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvodája III. ütemű energetikai felújítására vonatkozó beruházási célokmány elfogadásáról

Tovább...

233/2017. (IX.28.) határozata

az Érdi Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképző Iskolájának felújításáról és bővítéséről szóló beruházási célokmány elfogadásáról

Tovább...

234/2017. (IX.28.) határozata

az Érd, Gábor utca 20. szám alatti, 13927 hrsz-ú ingatlanon óvodai melléképületek megvalósításáról szóló beruházási célokmány elfogadásáról 

Tovább...

235/2017. (IX.28.) határozata

a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című felhívásra

pályázat benyújtásáról

Tovább...

236/2017. (IX.28.) határozata

piac és vásár tartása céljából kötött üzemeltetési szerződés megszüntetéséről

Tovább...

237/2017. (IX.28.) határozata

az érdi 22881/4 hrsz-ú és az érdi 24196 hrsz-ú ingatlanok bérbeadásáról

Tovább...

238/2017. (IX.28.) határozata

az Érd, Széles utcaivásár-piac fenntartójának és üzemeltetőjének kijelöléséről


Tovább...

239/2017. (IX.28.) határozata

az Érd, Széles utcaivásár-piac üzemeltetési szabályzatának jóváhagyásáról

Tovább...

240/2017. (IX.28.) határozata

az Érd, Erika u. 6. szám alatti, 22284/2 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan hasznosítására kiírt pályázat elbírálásáról

 

Tovább...

241/2017. (IX.28.) határozata

az érdi 22552/42 helyrajzi számú ingatlan közterületből való kivonásáról

Tovább...

242/2017. (IX.28.) határozata

az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának második módosításáról

Tovább...

2017.09.28.

261/2017.(IX.28.) határozata

Önkormányzati hatósági ügy – NEM NYILVÁNOS!


Tovább...

260/2017.(IX.28.) határozata

 Önkormányzati hatósági ügy – NEM NYILVÁNOS!

Tovább...

259/2017. (IX.28.) határozata

Önkormányzati hatósági ügy – NEM NYILVÁNOS!

Tovább...

258/2017. (IX.28.) határozata

a Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított Pest Megye Környezetvédelméért Díj adományozására tett javaslatról

Tovább...

257/2017. (IX.28.) határozata

a Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított Év Kisvállalkozása Díj adományozására tett javaslatról


Tovább...

256/2017. (IX.28.) határozata

a Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított Év Iparosa Díj adományozására tett javaslatról

Tovább...

255/2017. (IX.28.) határozata

a Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított Év Edzője Díj  adományozására tett javaslatról

Tovább...

254/2017. (IX.28.) határozata

a Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított Év Sportolója Díj - női utánpótlás kategóriában - adományozására tett javaslatról

Tovább...

253/2017. (IX.28.) határozata

a Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított Év Sportolója Díj - női utánpótlás kategóriában - adományozására tett javaslatról

Tovább...

252/2017. (IX.28.) határozata

a Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított Év Sportolója Díj - női utánpótlás kategóriában - adományozására tett javaslatról


Tovább...

251/2017. (IX.28.) határozata

a Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított Év Sportolója Díj - férfi utánpótlás kategóriában - adományozására tett javaslatról

Tovább...

250/2017. (IX.28.) határozata

a Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított Év Tűzoltója Díj adományozására tett javaslatról

 
Tovább...

249/2017. (IX.28.) határozata

a Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított Év Polgárőre Díj adományozására tett javaslatról


Tovább...

248/2017. (IX.28.) határozata

a kárpátaljai magyarok Megyei Jogú Városok Szövetségének közreműködésével történő támogatásáról


Tovább...

247/2017. (IX.28.) határozata

az 53/2017. (III.9.) számú - a VEKOP-6.1.1-15-RD2 azonosítószámú „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című pályázati felhívásra benyújtott támogatási kérelmek elbírálásáról szóló - határozat módosításáról

Tovább...

246/2017. (IX.28.) határozata

településrendezési eszközök folyamatban lévő módosítására vonatkozó településfejlesztési döntés módosításáról

Tovább...

245/2017. (IX.28.) határozata

az Érdi Építészeti Nívódíj pályázat kiírásáról


Tovább...

244/2017. (IX.28.) határozata

alapítvány részére történő forrás átadásáról

Tovább...

243/2017. (IX.28.) határozata

az IKOP-3.1.0-15 kódszámú „Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása a Közép-magyarországi régióban” című pályázat benyújtásáról szóló 160/2016. (VI.23.) határozat visszavonásáról

Tovább...

242/2017. (IX.28.) határozata

az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának második módosításáról

Tovább...