Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

131/2017. (IV.27.) határozata

a helyi önkormányzati költségvetési szervek belső kontrollrendszerének működéséről tett 2016. évi vezetői nyilatkozatok jóváhagyásáról

Tovább...

130/2017. (IV.27.) határozata

a helyi önkormányzati költségvetési szervek 2016. évi belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyásáról

Tovább...

084/2017. (IV.27.) határozata

az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2016. évi beszámolójáról

Tovább...

085/2017. (IV.27.) határozata

a 4. számú házi gyermekorvosi körzet ellátására kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról


Tovább...

086/2017. (IV.27.) határozata

4. számú házi gyermekorvosi körzet feladatainak ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötéséről

Tovább...

087/2017. (IV.27.) határozata

a 4. számú házi gyermekorvosi körzet finanszírozásának kiegészítéséről


Tovább...

088/2017. (IV.27.) határozata

az önkormányzat irányítása alatt álló intézmények szabad maradványának elvonásáról

Tovább...

089/2017. (IV.27.) határozata

a 2016. évi beszámoló szerinti maradvány általános tartalékba helyezéséről

Tovább...

090/2017. (IV.27.) határozata

a Környezetvédelmi Alap 2016. év felhasználásáról

Tovább...

091/2017. (IV.27.) határozata

az Ifjúsági Önkormányzat Alapokmányának módosításáról

Tovább...

092/2017. (IV.27.) határozata

az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosításáról

Tovább...

093/2017. (IV.27.) határozata

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszüntetéséről


Tovább...

094/2017. (IV.27.) határozata

az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének módosításáról

Tovább...

095/2017. (IV.27.) határozata

az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződése VIII.8.) pontjának módosításáról

Tovább...

096/2017. (IV.27.) határozata

az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződése XII.1) pontjának módosításáról

Tovább...

097/2017. (IV.27.) határozata

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottsági tagjának megválasztásáról

Tovább...

098/2017. (IV.27.) határozata

a város részterületeire vonatkozó Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat, és Szabályozási Terv módosítása véleményezési eljárásának lezárásáról


Tovább...

099/2017. (IV.27.) határozata

Érd, Diósd és Törökbálint közös finanszírozásában közlekedési tanulmány készítéséről

Tovább...

100/2017. (IV.27.) határozata

az érdi 3264 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan közterületből való kivonásáról

Tovább...

101/2017. (IV.27.) határozata

az Érd, Tompa Mihály u. 1. szám alatti ingatlanra vonatkozó vagyonkezelési szerződés megszüntetéséről

Tovább...

2017.04.27.

141/2017. (IV.27.) határozata

az Év Családja Díj 2017. évi adományozásáról

Tovább...

140/2017. (IV.27.) határozata

az Érdi Sport Díj 2017. évi adományozásáról

Tovább...

139/2017. (IV.27.) határozata

az Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázatok véleményezéséről

Tovább...

138/2017. (IV.27.) határozata

a Vincellér Alapítvány támogatásáról


Tovább...

137/2017. (IV.27.) határozata

a Sportiskola Alapítvány támogatásáról

Tovább...

136/2017. (IV.27.) határozata

a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány támogatásáról

Tovább...

135/2017. (IV.27.) határozata

a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2016. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról

Tovább...

134/2017. (IV.27.) határozata

a Volánbusz Zrt. 2016. évi tevékenységére vonatkozó beszámoló elfogadásáról

Tovább...

133/2017. (IV.27.) határozata

a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2016. évi beszámolójának elfogadásáról

Tovább...

132/2017. (IV.27.) határozata

 a Szippant-Hat Konzorcium által végzett közszolgáltatásra vonatkozó 2016. évi beszámoló elfogadásáról

Tovább...

129/2017. (IV.27.) határozata

a 2017. évi nyári napközis tábor megrendezéséről

Tovább...

128/2017. (IV.27.) határozata

az EFOP 1.9.2.-es kódszámú projektbevaló bekapcsolódáshoz és együttműködési megállapodás megkötéséhez való hozzájárulásról

Tovább...

127/2017. (IV.27.) határozata

érdi köznevelési intézmények átszervezésének véleményezéséről

Tovább...

126/2017. (IV.27.) határozata

óvodai tagintézmény-vezető pályázat mellőzésével történő kinevezéséhez való hozzájárulásról

Tovább...

125/2017. (IV.27.) határozata

az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. és a Hargitai Farkasok Sportegyesület között kötendő megállapodás jóváhagyásáról

 

Tovább...

124/2017. (IV.27.) határozata

a DELFINTEL Energiaellátási, Távközlési, Tervezési és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött megállapodás módosításáról

Tovább...

123/2017. (IV.27.) határozata

az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról

(Érdi Szivárvány Óvoda energetikai felújítása)

Tovább...

122/2017. (IV.27.) határozata

a polgármester felhatalmazásáról szóló 90/2016. (IV.28.) határozat módosításáról

Tovább...

121/2017. (IV.27.) határozata

a „kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című pályázat benyújtásáról szóló 154/2016. (VI.23.) határozat módosításáról

Tovább...

120/2017. (IV.27.) határozata

a Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés tárgyú pályázatának benyújtásáról szóló 159/2016. (VI.23.) határozat módosításáról

Tovább...