Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

2017.06.22.

200/2017. (VI.22.) határozata

igazgatási szünet elrendeléséről

Tovább...

199/2017. (VI.22.) határozata

az Érdi Települési Értéktár Bizottság 2017. I. félévben végzett munkájáról

 

Tovább...

198/2017. (VI.22.) határozata

a Fészek Gyermekvédő Egyesülettel feladat-ellátási szerződés ismételt megkötéséről

Tovább...

197/2017. (VI.22.) határozata

a kárpátaljai magyarok Megyei Jogú Városok Szövetségének közreműködésével történő támogatásáról szóló megállapodás módosításáról

Tovább...

196/2017. (VI.22.) határozata

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához történő csatlakozásáról 

Tovább...

195/2017. (VI.22.) határozata

a 2017. évi civil keretekhez kapcsolódó alapítványi források átadásáról 

Tovább...

194/2017. (VI.22.) határozata

a helyi egyedi védelem alatt álló építmények felújításával kapcsolatos pályázati eljárásban a pályázatok elbírálásával, valamint a támogatás mértékének meghatározásával kapcsolatos hatáskör gyakorlásának átruházásáról


Tovább...

193/2017. (VI.22.) határozata

a helyi egyedi védelem alatt álló építmények felújítását támogató pályázat kiírásáról


Tovább...

192/2017. (VI.22.) határozata

az Érdi Sport Kft.-vel megkötött reklámszerződés módosításáról


Tovább...

191/2017. (VI.22.) határozata

Érd Megyei Jogú Város közterületeinek reklámcélú hasznosítására vonatkozó szerződés felülvizsgálatáról


Tovább...

190/2017. (VI.22.) határozata

az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulattal megkötött együttműködési megállapodás módosításának kezdeményezéséről

Tovább...

189/2017. (VI.22.) határozata

az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Program sajátrész finanszírozása érdekében igénybe vett kötvényprogram lezárásáról, a kötvények visszaváltásáról

Tovább...

188/2017. (VI.22.) határozata

az Érd-Ófaluban található B-60-as kútkataszteri számú termál kút felújításához szükséges döntés meghozataláról

Tovább...

187/2017. (VI.22.) határozata

az „Új buszmegállók létesítése Érd Megyei Jogú Városban” című pályázat benyújtásáról szóló 118/2017. (IV.27.) határozat módosításáról

 

Tovább...

186/2017. (VI.22.) határozata

„Az Érd, Riminyáki út – Gellért utca csomópontjának fejlesztése” című pályázat benyújtásáról szóló 117/2017. (IV.27.) határozat módosításáról

 

Tovább...

185/2017. (VI.22.) határozata

„Az Érd, Diósdi út – Csaba utca csomópontjának fejlesztése” című pályázat benyújtásáról szóló 116/2017. (IV.27.) határozat módosításáról


Tovább...

184/2017. (VI.22.) határozata

az „Érd, Budai – Diósdi utak turbó körforgalmú csomópontjának fejlesztése” című pályázat benyújtásáról szóló 113/2017. (IV.27.) határozat módosításáról

Tovább...

183/2017. (VI.22.) határozata

„Az Érd, Ercsi út és csomópontjainak felújítása forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével” című pályázatának benyújtásáról szóló 109/2017. (IV.27.) határozat módosításáról


Tovább...

182/2017. (VI.22.) határozata

az Érdi Szivárvány Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására benyújtott pályázat elbírálásáról

Tovább...

181/2017. (VI.22.) határozata

az érdi 1. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet fogorvosi feladatainak területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére a Szimicsku-Dental Fogászati Korlátolt Felelősségű Társasággal feladat-ellátási szerződés kötéséről

Tovább...