1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az érdi 1. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet fogorvosi feladatainak területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére a Szimicsku-Dental Fogászati Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1096 Budapest, Lenhossék utca 33. 5. em. 4., Cg.: 01-09-170991) feladat-ellátási szerződést köt 2017. augusztus 1-jétől öt éves határozott időtartamra, amennyiben a tevékenység személyes ellátását vállaló Dr. Király Attila fogorvos a praxis tekintetében a praxisengedélyt megszerzi.

2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban foglalt tárgyban előszerződést köt Dr. Király Attila fogorvossal annak érdekében, hogy Dr. Király Attila fogorvos az érdi 1. számú vegyes fogorvosi praxisra vonatkozó praxisengedély iránti kérelmét az illetékes hatóságnál benyújthassa.

3. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Szimicsku-Dental Kft. képviseletében Dr. Szimicsku Róbert a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön.

4. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Szimicsku-Dental Kft. az érdi ingatlan-nyilvántartásban a 22765 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az Érd, Felső utca 39-41. szám alatt található önkormányzati tulajdonú  ingatlanban lévő rendelőt telephelyként működtesse, és azt valamennyi hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként regisztráltathassa. A telephely működtetésével kapcsolatosan az önkormányzatot személyi, tárgyi illetve a helyiséggel kapcsolatos kötelezettség nem terheli.

Határidő: az előszerződés megkötésére 15 nap,

a szerződés megkötésére 30 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester