Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Szivárvány Óvoda (Érd, Hegesztő u. 2-8.) intézményvezetői, magasabb vezetői beosztásának ellátásával

2017. augusztus 22-étől 2022. augusztus 21-éig

Vincze Beátát

bízza meg.

Vincze Beáta intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogkört Érd Megyei Jogú Város Polgármestere gyakorolja.

Vincze Beáta illetménye a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. és 8. melléklete, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet, valamint a 35/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelet alapján a 2 fizetési/képzettségi osztály 4-es fizetési fokozat, így a fokozathoz és kategóriához tartozó garantált illetmény összesen bruttó 239.100,- Ft, valamint 141.694,- Ft intézményvezetői pótlék, azaz mindösszesen: 380.800,- Ft.

Határidő: a határozat közlésére azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester


 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester